Przedmiot badań

Przedmiotem badań jest wdrażanie zmian
w organizacji. Analizowana zmiana dotyczy wprowadzania zdalnej formy nauczania.

Cel badań

Celem badań jest identyfikacja zagadnień związanych z procesem wprowadzania zmian, do których należą: podejmowanie decyzji, kształtowanie nastawienia wobec zmian, tworzenie społecznego klimatu sprzyjającego akceptacji przeobrażeń.

uczestnicy badania

Uczestnikami badań mogą być osoby biorące udział w zmianie formy nauczania,
tj. wykładowcy oraz studenci.

Projekt realizowany na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zespół badawczy: Magdalena Lis, Kinga Solińska, Natalia Wolna

Studentki pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku Ekonomia

Kierownik badań: dr Marta Moczulska

Kontakt

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra

Kontakt mailowy: m.moczulska@wez.uz.zgora.pl